печат

Редактор

Sodick Europe LtdRowley Drive, Baginton
Coventry CV3 4LS
United Kingdom
телефон: +44 (0) 24 7621 4314
факс: +44 (0) 7630 5680
За въпроси, свързани с този уеб сайт моля свържете се с
телефон: +44 (0) 24 7621 4314
e-mail: europe@sodick.eu.com
© Sodick Europe Ltd.

Правна информация

Съдържанието на този сайт са обект на авторско право и други закони за защита на интелектуалната собственост. Не могат да се правят промени на текстове, фотографии, графики, лога и т.н.разположени в този уеб сайт, освен от Sodick Европа ООД, нито могат да бъдат копирани с търговска цел и се използват в други уеб сайтове.
Цялата информация и данни, както и използването на едни и същи, данни за вход към Sodick Европа ООД уеб сайт, и всичко направено, чрез Sodick Европа ООД уеб сайт, са изключително обект на британскато право. Мястото на ексклузивност е Ковънтри.
© Sodick Europe Ltd. Status: November 2008

Google Analytics

This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage. Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google's behalf. Google will not associate your IP address with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. By using this website, you consent to the processing of data about you by Google in the manner and for the purposes set out above.
More information: www.google.com/analytics